Látogassa meg Nagyváradot a Google Street Viewen '

Látogasson Nagyváradra a Google Street Viewen ' Kezdje a Borsi úton. Kattintson a linkre a instantstreetview.com-ra '

2017. október 22., vasárnap

Popa Zsófi, én és a szomszéd lánya

Különös cime van a bejegyzésnek. Jó ha megmagyarázom. Ki a Popa Zsófi? A szakadáti ortodox pap. Miért ez a neve? Nem tudom. Azt hallottam, hogy a foglakozása miatt ez a neve. Miért Zsófi? Talán azért, mert mintegy 30 évvel fiatalabb volt a felesége, mások szerint élettársa. Biztosat nem tudok, mert soha nem találkoztam Popa Zsófival. Miről volt híres? Lényegében fehér mágiát gyakorolta. Hozzá jártak messze földről. Szakadát nevű község,közel van Nagyváradhoz ,mely azt jelentette, hogy sokan jártak a szakadáti paphoz.

Hogyan kerültem ebbe a történetbe? Azért, mert nem nősültem meg. Édesanyám kezébe vette az ügyet, melyről nem is tudtam. A szomszédnak volt egy sokkal fiatalabb lánya nálamnál?, de mivel jó anyagi helyzetben voltam a lány "célba vett "!Az édesanyám "bőre alá bújt ".Ha lehetett különböző okokat talált, hogy nálunk legyen, hátha megkedvelem, de az ellenkezője történt.

A próbálkozás nem sikerült, én tovább éltem az agglegények életét édesanyám nagy bánatára. Azt vettem észre, hogy ha a szomszéd lánnyal találkoztam, menekülnöm kelletett. Sőt, voltak nyugtalan fehér éjszakáim. Nem tudtam az okát. Végül megtudtam, hogy édesanyám, a szomszéd lánya, bátyja és a nagynénje rendszeresen jártak Popa Zsófihoz. Azt vettem észre, hogy hetekre eltűntek a holmimjaim közül a kedvenc ingem, zoknim, stb. Nem fordítottam nagy fontosságot, mert édesanyám járt a lakásomba. Egy hosszabb beszélgetés után megtudtam, hogy Popa Zsófi böjtölt rám, és egyébb módon próbált volna "láthatatlanul befolyásolni ",de nem sikerült,csak megkeserítette az életemet. Minden próbálkozása ellenére semmi eredményt nem ért el. Azt mondta édesanyámnak, hogy forduljon egy Fehér megyei ortodox paphoz, mert nagyobb hatalommal rendelkezik mint ő. Ezt édesanyám nem fogadta el, mert az ortodox pap nagyon messze van. De Popa Zsófi azt jósolta, hogy a nevelő apám abba kin az évben meghal és találkozik mint özvegyasszony a nagy Ő-vel, aki doktor úr. Ezért a jó hírért sokat fizetett édesanyám. Beteljesedett Popa Zsófi jóslatai? Részben, mert nevelő apám öt év múlva halt meg. Édesanyám találkozott a nagy Ő-vel? Sajnos nem, ellenkezőleg, nem doktor úr lett a párja, hanem egy alig művelt úriemeber, akiről sok jót nem tudok mondani.

Azt nem tudom miért hagyta abba édesanyám Popa Zsófi látogatását, lehet elfogyott a dugi pénze. Történt egy esemény, melynek hatására a szomszéd lánya messzire került tőlünk. Majd összeköltözött a mintegy 30 évvel idősebb főnökével. Lett is belőle nagy botrány, de senki nem tudta megoldani ezt a helyzetet. Jó hír, közös gyermekük született, melyet együtt nevelnek. A történetem csattanója az volt, hogy teljesen megmenekültem a szomszéd lányától. Nemsokára megnősültem, igaz nem az édesanyám ízlése szerint.

Miért írtam le ezt a történetet? Nem azért, hogy a papokat szapuljam, hanem azért, tanuljanak belőle. Ha jól tudom, Popa  Zsófi már nem tud jósolni, mert nincs az élők soraiban. Helyébe került más pap, aki jó pénzért jót jósol. Ez nem tréfa, mert sokan fordulnak jóslásért a papokhoz. Sokan  nem tudják mit ír  a Biblia, de nem is érdeklik.

Lehet megmosolyogják a történetemet. Kerestem bizonyítékokat. Íme :

"Mégis úgy tűnik, Erdélyben a katolikus, a református, a baptista vagy az unitárius magyarok körében is elterjedt jelenség az ortodox pap szolgálatait igénybe venni misztikus ügyek karbantartása végett. Nem csak eldugott kis szórványfalvakról van szó, a jelenség éppúgy létezik a nagyvárosokban is. "

Le van írva egy nagyváradi eset :
"Másik interjúalanyunk kíváncsiságból próbálta ki a módszert. A helyszín Nagyvárad, az ortodox pópa magánkápolnája; időpont reggel 9 óra. Nagyon sokan vannak, már az udvaron is állnak emberek. Érdekes, hogy a szolgáltatást elsősorban nők veszik igénybe, de persze van, aki a férjét is elcipeli a szertartásra, vagyis a "szluzsbára". "A nagy, kövér papnak előzőleg mindenki leadta a barátja vagy a férje teljes nevét, illetve a saját nevét, és ő ez alapján megmondta, hogy mi várható a kapcsolatuk terén. Magyarán numerológiát használt" – meséli az egyetemista lány. Azt is elmondta, a pap neki azt a tanácsot adta, hogy mindig ő hallgasson és nyeljen, mert ő a másodrangú fél ebben a kapcsolatban. Vélhetően a többiek sem jártak sokkal jobban. Ezután következett tulajdonképpeni szertartás: a pópa kántált, énekelt, lóbálta a füstölőt, miközben a résztvevőknek sűrűn kellett keresztet vetni. A térdeplők között a pap körbejárt, volt, aki a palástjába takarózott, és úgy imádkozott, az pedig megszentelt olajjal keresztet rajzolt a homlokára. A végén a lelkész egy ikonhoz járult, amelyet sorban mindenkinek meg kellett csókolnia, majd ezt követően pénzadományát egy kosárba tenni. Információink szerint a résztvevők leggyakrabban alkalmanként 100 ezer lejt (mintegy 3,4 dollárt) adományoz – de olyan is akad, aki aranyat nyújt át. A nagyobb értékű adományért szentelt tömjén jár cserébe. Teljes cikk eletmod.transindex.ro

Mit ír erről a Biblia? Elfogadja, vagy elítéli? A Károli Gáspár fordítású Bibliában ezt olvashatjuk a Mózes harmadik könyve 20-ik rész 27-verse :
"Ha egy férfi vagy asszony halottidéző vagy jövendőmondó lesz, halállal lakoljon. Kővel kövezzétek azt agyon, vére rajta.”

Krónika második könyve 30:7 
"A fiait is elégette áldozatul a BenHinnóm-völgyben. Az idő forgását figyelte, jövendőmondást, varázslást és szemfényvesztést űzött, halottlátókat és jövendőmondókat tartott, és sok gonoszságot cselekedett az ÚR szeme előtt, hogy őt haragra indítsa."

Több információk online-biblia.ro

Volt egyszer egy Olaszi temető ...

Egy Váradi fényképe. 
A volt Olaszi temető,ma park 2017 október 22-én 

Nagyon szép őszi napon sétáltam az Olaszi temetőben,mely parkként működik.Az Olaszi temető egyik legrégebbi és legszebb temetője volt Nagyváradnak.Gyermekként szerettem ebbe a temetőbe jönni,mert nagyon rendezett volt.Emlékszek egy bácsira,aki gondnok volt.Ha jó fiú voltam,akkor a gondnok bácsi nem szólított meg.Többen a családomból az Olaszi temető volt eltemetve.Micsoda egyenes sétányok voltak itt' Sokszor a feladatom a vízhordás volt.Eljött az 1970-es évek amikor a temető le lett zárva,csak azokat temették ide,akiknek sírjuk volt. Emlékszem,hogy nem volt már ott a gondnok bácsi,és több "sötét alaknak " volt a menedékhelye.Néhány éjszaka után sok sír fel volt dúlva és kifosztva.Az a hír járta,hogy "felső utasításra " tették.Nem mertünk nyomozni,mert a Secunak nem tetszett.Az 1970-es évek végétől "csavargók tanyája,főhadiszállása " lett az Olaszi temető.

Leülve egy padra,elérzékenyültem,mert sok család nem tehette meg,hogy a halottait átvigye a Rulikowski temetőbe.Voltak családok,akik kihaltak,vagy több ezer kilométer távolságba laktak Váradtól.Nem volt aki intézkedjen,nem volt felhatalmazott.Egy hét múlva annyit tehetnek, hogy a megemlékezés virágait és a gyertyákat valahol elhelyezzék a park területén.Nem hagytak meg egy kicsit sem a temetőből.Egyetértek Farkas László megjegyzésével : "Szemernyi tisztelet nélkül hányták csomóra a csontokat és dobálták emberhez méltatlan, megszenteletlen tömegsírokba. A köveket elhordták, eldobálták. Néhányat a folyóban láttak itt-ott, egy részüket, sajnos nagyon kis részüket sikerült kimenteni, de sok kövünk, emberi életek porhüvelye fölé emelt kövünk, ittlétünk tanúsága elveszett." Teljes cikk : farkaslaszloblogja.blogspot.ro 


 
Ilyen volt az átalakítási munkálatok során

Megnézheti 360 fokos fényképeken az Olaszi temetőt az Egy Váradi Facebook oldalán,vagy az élő videót '

Sokan nem ismerik az Olaszi temető történetét.Kordics Imre írta az Olaszi temetőről :"Az ún. Olaszi temetőt 1779. február 9-én nyitották meg. A sírkert 1972-ben zöldövezet státusba került, és bezárták, ahol már ekkor elkezdődött a napjainkig tartó rombolás. Az 1980-as évek elejére az egyre pusztított temető tabu téma lett. A rombolás hihetetlen méreteket öltött, a hatóság hallgatólagos beleegyezésével a sírkert útban volt, mert a multat idézte. A hatóság nem akarta, az egyházak nem tudták megmenteni." Teljes cikk : egyvaradiblogjanagyvaradrol.blogspot.ro 

Péter I. Zoltán helytörténész ezt írta cikkének bevezetőjében : "  A XVIII. század elején Olaszi aránylag kis területen feküdt. Délen a Sebes-Körös, keleten az országút (nagyjából a mai Magheru út nyomvonala) határolta. Utóbbi a Nagyhídnál kezdődött, és észak, majd északnyugat felé kanyarodva a ferences és irgalmas rendi telkek, végül az ispotály előtt haladt tovább Biharpüspöki irányába. A város határa akkor még a mai Fő utcai kereszteződésen túl a Páris-patak vonalát követte, amíg a patak el nem érte a Köröst a későbbi Fürdő (mai Haşdeu) utca közelében."
Teljes cikk : biharmegye.ro 

Darabont József vette a fényképezőgépét,készített egy albumot az 1980-as években a feldúlt,kirabolt Olaszi temetőről.Ezt írja a bevezetőben : "Ebben a gyűjteményben is Darabont József képeit osztom meg, melyek a '70-es évek végén, '80-as évek elején-közepén készültek. A szerző azt írta róluk (és egyetértek vele) hogy nem tud mit hozzáfűzni ehhez az elhanyagoltsághoz és romboláshoz ami akkor ment és aminek végülis az eredménye hogy a múlt eme emléke jóformán teljesen eltűnt."
Néhány fekete-fehér fotót nézzen meg ' 
 Többarcú Nagyvárad / Oradea cu mai multe feţe fényképe. 
Többarcú Nagyvárad / Oradea cu mai multe feţe fényképe. 
Többarcú Nagyvárad / Oradea cu mai multe feţe fényképe. 
Többarcú Nagyvárad / Oradea cu mai multe feţe fényképe. 
Többarcú Nagyvárad / Oradea cu mai multe feţe fényképe. 
Többarcú Nagyvárad / Oradea cu mai multe feţe fényképe. 
Többarcú Nagyvárad / Oradea cu mai multe feţe fényképe. 

Maradjon meg az emlékezetünkbe a volt Olaszi temető ...

2017. október 21., szombat

-30 fok hideg lesz a téli éjszakákon? Vegyünk gyorsan új turbinát '

Forrás : digi24.ro 

Vészjósló hírt olvashatunk a Digi24 csatorna honlapján.A meteorológiai előrejelzés szerint hideg telünk lesz,különösen decemberben és januárban.Éjszakákon lehet -20 fok sőt -30 fok is.Egy kis jó hír: októberben és novemberben viszonylag jó idő lesz.Mi van akkor ha tévedni fognak?Ez jó hír lehet a váradiak számára.

Milyen lépéseket tehetünk?Egyénileg talán jó lenne beszerezni melegítő berendezéseket és kellő mennyiségű tűzifát.Sok ezer család él blokk negyedekben.Mit tehetnek?Javasolhatják azt,hogy a város vegyen egy új turbinát,mert a régi nem tudja melegíteni az egész várost.Ez már a 24-ik óra,mert időbe kerül a vásárlás és tesztelni kell.Van egy vészmegoldás : öltözzünk fel jól.Mennyibe fog kerülni a fűtés és a meleg víz e télen? Jobb nem gondolni rá '

Visszaemlékeztek a HKV/OTL volt igazgatói

2016-ban volt egy kiemelkedő esemény Nagyváradon.110 éves volt a nagyváradi villamos közlekedés,vagyis a tömegközlekedés.Csuzi István "összehozta" az elmúlt 40 év OTL igazgatóit egy " megbeszélésre".Kik voltak?A cikkből megtudjuk azt is,miről emlékeztek meg.

 
Florian Hîrca, Cornel Junc, Vasile Coroiu,Nicolae Popescu és Ioan Purge,az OTL volt igazgatói.Fotó : bihorstiri.ro 

 
Sanda Potroviță.Fotó : bihorstiri.ro

Sanda Potroviță,1959-1990 között a villamososztály főnöke volt.Ezt mondta.Idézem :" Femeia și-a adus aminte cu nostalgie de de colectivele bune cu care a colaborat. „Erau oameni entuziaști, de calitate. Sunt mândră de ce am realizat pe vremuri, în condițiile de atunci”, a spus pensionara declarând că „inima mi-a rămas aici” și că apreciază interesul actualei conduceri pentru inovație."
 
Florian Hîrca.Fotó : bihorstiri.ro 

Florian Hîrca 1960-1992 között volt igazgató és alpolgármester.Ezt olvashatjuk :"Hîrca a adus un omagiu „înaintașilor”, celor de la care el și alții au învățat meserie. De asemenea, fostul director general al OTL și-a amintit de modrnizarea vagoanelor de tramvai moștenite după al doilea Război Mondial, despre înnoirea liniilor de tramvai din oraș pe vremea comunismului și despre faptul că, și în acea perioadă, exista un plan pentru un traseu care să meargă din Ioșia spre depoul de pe str. Atelierelor."
  
Vasile Coroiu.Fotó : bihorstiri.ro

 Vasile Coroiu 1976-1992 között volt többször is igazgató.Ezt mondta : „Trebuia să ne descurcăm singuri”, a precizat fostul director, care a fost primul șef al noului depou de tramvaie. Coroiu și-a amintit, printre altele, că Podul Decebal „s-a rupt (n.b.: la inundațiile care au avariat atât de mult podul încât a fost nevoie de reconstrucția lui din temelii) cu tramvaiul nostru pe el”.
  
Cornel Junc.Fotó : bihorstiri.ro 

Cornel Junc 1992-1999 között volt igazgató Ştei-ről jött Váradra Petru Filip polgármester kérésére.Így emlékezett vissza :" Junc a vorbit despre faptul că atunci a început achiziția de tramvaie second hand pentru modernizarea zestrei de astfel de mijloace de transport în comun. Practic, potrivit fostul director (care a rămas pe post până în 1999), în mandatul lui au venit primele tramvaie Tatra de la Magdeburg, la un preț de 4.500 de mărci pe vagon. De asemenea, Cornel Junc a amintit de lansarea Zilei Transportatorului Public, eveniment făcut la Oradea și preluat la nivel național." 
 
Nicolae Popescu.Fotó : bihorstiri.ro 

Nicolae Popescu 1982-2010 között többféle igazgatói funkciót töltött be. Érdekes információt osztott meg : "Provenind de la Trustul de Construcții Locale, Popescu a dezvăluit că exista un proiect pentru introducerea de troleibuze în Oradea, însă lucrurile au început să meargă mai prost din punct de vedere economic și ideea a fost abandonată."
  
Ioan Purge.Fotó : bihorstiri.ro 

Ioan Purge 1970- 2014 között volt igazgató.Ezt jelentette ki :"Acesta a menționat că a prins investiții mari și înainte de Revoluție, dar a recunoscut că cele mai mari infuzii s-au petrecut în ultimii 15, când au fost investiți aproximativ 50 de milioane de euro. Purge consideră că România ar fi trebuit să meargă și pe linia posibilității ca municipalitățile să poată accesa fonduri europene pentru dotarea cu mijloace de transport în comun."
 
Csuzi István.Fotó : bihorstiri.ro 

Csuzi István 2007-2017 között volt igazgató.Ezt jelentette ki : " Csuzi Istvan, a arătat că, între 2007 – 2013, în România nu au fost cumpărate decât 30 de tramvaie noi. În aceeași perioadă, comparativ, în Polonia au apărut pe linii peste 500 de tramvaie."

A BihorŞtiri joggal kifogásolta a következőket:"Poate un singur minus în acest eveniment nostalgic demn de laudă: nimeni dintre cei prezenți nu l-a pomenit pe ex-directorul Cornel Lupău (decedat în 2011, el a condus fosta Regie timp de 12 ani), cel în mandatul căruia Consiliul Local Oradea a aprobat achiziția celor 10 tramvaie Siemens noi. Adică a unei treimi din flota nouă de tramvaie din România, în perioada 2007 – 2013."
Cornel Lupău, șeful OTL din epoca Filip, a murit 
Cornel Lupău.Forrás : bihorstiri.ro 

Teljes cikk : bihorstiri.ro

Büntetik az OTL-seket ? Mikor cserélik ki a lerobbant villamosokat?

Büntetik az OTL-seket 
Forrás : erdon.ro 

"Tévedett, aki azt hitte, hogy amikor a vállalat a sztrájk idején bírósági eljárással fenyegetőzött, az csak a munkabeszüntetés gyorsabb befejezését célzó kommunikációs trükk volt. Még mindig a sztrájkjuk kellemetlen eredményeivel kénytelenek ugyanis szembesülni a váradi tömegközlekedési vállalat alkalmazottai: most már a bíróságot is járhatják." - írja Szeghalmi Örs a Bihari Naplóban.Ezt olvashatjuk :


"A múlt hét utolsó munkanapján az OTL 60 dolgozóját idézte be a bíróság, mivel a vállalat vezetése pert indított ellenük. És nemcsak azt kéri, hogy a közben már véget ért munkabeszüntetésről mondják ki, hogy az törvénytelen volt, hanem napi 210.000 lej kártérítést is be akar vasalni az alkalmazottakon. A sztrájk két napot tartott. Összesen 162 ember kapott idézést, de pénteken csak 60-an mentek el a bíróságra, mert a többiek épp dolgoztak. Egy három bíróból álló testület hallgatta meg a vallomásaikat, majd dél körül lezárták a meghallgatásokat. Az ítélethozatalt elnapolták. Mint ismeretes, az OTL dolgozói többek között azért sztrájkoltak, hogy 2000-ről 3000 lejre emeljék a bérüket, ám végül azt érték el, hogy az utazóközönségnek nyilván kellemetlen módon a vállalat 20%-kal tervezi csökkenteni a busz- és villamosjáratok gyakoriságát, hogy kitehessen néhány járművezetőt, és a megspórolt pénzből emelhesse pár száz lejjel a többiek bérét.

Részletek

Végül – bár lehetőség lenne rá, és a joggyakorlatban sem kizárt – a cég lemondott arról, hogy a már véget ért sztrájk kapcsán a bíróság mondja ki, hogy kötelező felvenni a munkát. Ezt tudatták is a bírósággal – ám így most a bírák arról fognak dönteni, elfogadják-e az OTL azon kérését, hogy mégse tárgyalják ezt az ügyet. Erről november 9-én döntenek majd. Egy ettől külön ügyként kezelik a kártérítését és a sztrájk illegálissá nyilvánítását, amit december 7-én tárgyalnak majd újra. Addig a vállalatnak részleteznie kell, miben is állna a kár. Közben egy alkalmazott azt kifogásolja, hogy a bíróságra beidézettek között volt olyan is, aki a sztrájk idején szabadságon volt, illetve olyan is, aki már nem is dolgozik a cégnél. Azt is sérelmezik, hogy a vállalat szerint illegálisan sztrájkoltak listáján nem szerepelnek azok, akik közben vezető posztokat töltenek be, csakis a „közembereket” feketelistázták."
Forrás : erdon.ro

További információk : ebihoreanul.ro
                                     crisana.ro

Büntetéssel és kirúgással meglehet oldani a HKV/OTL vállalat nehéz helyzetét? A város vezetése,lehet hajlik arra,hogy büntetéssel megoldhatják már évek óta tartó válságot.162 dolgozót a Törvényszékre "adtak".Igen a " felbujtók" kapják meg a jogos büntetést,mert két napig nem volt tömegközlekedés Nagyváradon.A törvény értelmében kellett volna működtetni a villamosok és autóbuszok legalább az egynegyedét. Miért tiltakoztak ilyen drasztikus módon?Nem tudom.Ezt kell kideríteni a Törvényszéknek.Mennyi kárt okoztak?Az összeg változó.Az OTL-nek be kell bizonyítani kiket érintett a sztrájk,illetve kik vettek részt a spontán sztrájk szerevezésében.Miért kellett azoknak megjelenni a Törvényszéken,akiknek semmi közük nem volt a sztrájkhoz?Több kérdés tisztázásra vár,vagyis időbe telik,ameddig végleges választ kaphatunk.

Ha az OTL-től "kirúgják" a "felbujtókat",kikkel tudják helyettesíteni őket? Ugyanis nem olyan könnyű a szakembereket helyettesíteni.Nem lehet az utcáról pótolni a sofőröket és a villamosvezetőket.Jó volna,ha leülnének elbeszélgetni a "sztrájkolókkal" ,mint ahogyan Csuzi István igazgató tette.Meg kellene sürgősen oldani a nehéz helyzetet,mert nagyon sok váradit érinthet a tömegközlekedés problémája.

Mikor cserélik ki a lerobbant villamosokat?Ezt azért kérdezem,mert naponta utazok a villamosokkal és autóbuszokkal.Ezeket a villamosokat az 1990-es években vásárolták másodkézből Németországból és Lengyelországból. Hogyan néznek ki?Ha látta,akkor nem kell mit írjak. Évekkel ezelőtt a polgármester úr azért utasította el a villamos vásárlást, mert sok pénzbe kerül.Szerdán világosan megmondta,nincs pénz,nincs fizetésemelés.Meddig bírják türelemmel ezt a helyzetet a váradiak?A nyáron többször kellett a depóba küldeni a meghibásodott villamosokat. Van egy probléma : nincs pótalkatrész,mert vagy már nem kaphatók,mert nem gyártják,vagy sokba kerül.Hátha Ilie Bolojan polgármester hallgat a jó szóra,és gyorsan rendezi azokat az okokat,melyek okozták a feszültséget és vezetett a sztrájkot.Igaz,nem erről híres,de más megoldás nem lesz.

Vandálok a villamoson

Şmecheri de Oradea: Un grup de tineri, filmat în timp ce vandalizează un tramvai: 'Rupe-l, bă!' (VIDEO) 
Forrás : ebihoreanul.ro

Felháborító videót nézhetünk a közösségi SnapChat-on.Egy csoport fiatal csütörtök este megrongálta a nagyváradi HKV/OTL vállalat villamosát.A videóra a Bihoreanul helyi újság figyelt fel,melyet közzé is tett.Gyorsan kiderítették kik az elkövetők.Az egyik fő vandál a 18 éves Bogdan Tiponuţ,a LPS líceum volt tanulója,a videót társa a 16 éves A.I. a líceum tanulója készítette.A vállalat feljelentette az elkövetőket.A videó bizonyítja a rongálást,és az elkövetők személyazonosságát.
Több információ : ebihoreanul.ro 

Videó ,melyet több mint 73 ezren néztek meg eddig(október 21)

2017. október 19., csütörtök

Gratulálok Csuzi Istvánnak és feleségének a 35. házassági évfordulójukhoz '

Csuzi Emese fényképe. 
Forrás : Csuzi István Facebook 

Mi történik Csuzi István volt igazgató úrral Dubajban?Dolgozik a feleségével együtt és megünnepelték a 35. házassági évfordulójukat.Mit írhatnék,mit mondhatnák ? Gratulálok Csuzi Istvánnak és feleségének a 35. házassági évfordulójukhoz ' 

U.I. 
Csuzi István igazgató úr sok váradinak nagyon hiányzott,és hiányzik 'Az élet ilyen,az idő halad,de szép emlékeink megmaradnak ...

Térkép

Viszontagságos utazásom a sztrájk után

Végre járnak a villamosok és autóbuszok - adta hírül a helyi sajtó.Ezt olvasva,saját szememmel akartam megbizonyosodni a hír valódiságáról. A  Szent László/Kishid/Ferdinand hídon megbizonyosodhattam,hogy a hír igaz.Saját szememmel láttam a villamosokat és autóbuszokat közlekedni a Szent László/Unirii téren.Szinte gondolkodás nélkül felszálltam az egyik villamosra.Igencsak jól éreztem magamat a villamoson.A Vitéz/Decebal úton megállt a villamos,nem ment tovább.Miért?Mert az előtte haladó villamos meghibásodott.Mit tegyek?Szálljak és menjek gyalog? Megmutatom képekben mi történt.
Egy Váradi fényképe. 
Megállt a villamos a volt Înfrâţirea gyár előtt.Nem a mocskos kilátás zavart,mert azt megszokhattam,hanem a villogás,mely szerint nem a megállóban állt meg.Szálljak le és menjek gyalog?
Egy Váradi fényképe. 
Hárman maradtunk a villamosban.Mi várunk.Tönkre megy amit Csuzi felépített? - kérdeztem.Megjelentek az intervenciósok.
Egy Váradi fényképe. 
A javítás után elindultunk'
Egy Váradi fényképe. 
Csak nem bírt tovább haladni a villamos.Az intervenciósok döntése : tolatni kell.Mi átszálltunk a mögöttünk veszteglő villamosra a Decebal híd előtti megállóban.
Egy Váradi fényképe.
Megérkeztem! A központtól mintegy 40 percig tartott a viszontagságos utazás, de itt vagyok!Megérkeztem.

Miért nem mentem gyalog?Mert " tele van a hócipőm " a gyaloglással. Élvezni akartam az utazást.Még az a jó,hogy nem kellett sietnem. Máskülönben velem volt a mobilom is,és ezért nem voltam egyedül. Gyalogolni lehet máskor is,mert egészséges.Ezt két napig tapasztalhattam.Felkészülhetek hasonló viszontagságos utazásokra? Igen,mert megnéztem közelről a villamost.

Vége a spontán sztrájknak - Helyreállt a tömegközlekedés Nagyváradon '

 
Forrás : foter.ro 

Fellélegezhetnek a váradiak,mert vége a spontán sztrájknak.Szerda este sztrájktörők törték meg a sztrájkot,vélhetően Ilie Bolojan polgármester beszéde után.A polgármester úr erőfölényét kihasználva "rábeszélte" a sztrájkolók egy részét,hogy dolgozzanak,mert ha nem, kirúgják őket. Hatásos sajtótájékoztatóját megnézheti a Jurnalul Bihorean élő videón.

A helyi román média lépésről-lépésre beszámolt az eseményekről.A sztrájk második napján olyan események történtek,mely a sztrájk befejezését idézte elő.Este heten megtörték a sztrájkot.Ma reggel az összes villamos és autóbuszok elindultak a normál órarendben.Csütörtök délelőtt már a szokásos módon közlekedhettek a váradiak,mely azt jelentette,hogy helyreállt a tömegközlekedés Nagyváradon.

Két napig káosz volt Váradon a közlekedés.Gyalog,taxival vagy a család,szomszéd,barát autójával közlekedhettek a váradiak.Volt egy megoldás,melyet sokan kihasználtak,a kerékpár,köznapi nyelven bicikli volt.Igen ám,csak a bicikliutakkal voltak problémák.Volt olyan helyzet,hogy elállták az autóval,parkolónak használták,vagy még a fiuk dolgoztak.Bosszúságot okozott az is,hogy nem folyamatosak a bicikliutak már évek óta.

Lehet dicsérni a váradiak többségét,mert elfogadták ezt a helyzetet,nem lázadoztak.Tudták,hogy sztrájkolók követelései jogosak.Az más kérdés, sokan követelhetnének nagyobb fizetést és nyugdíjt.A feszült helyzetet valamelyest enyhítette a ritka szép és napos idő.Az indián nyár,vagy a vénasszonyok nyara nagyon jól jött a váradiaknak,mert jobban eltudták viselni a stresszt,illetve élvezhették a gyaloglást és a biciklizést.

A spontán sztrájk után a bíróság eldönti,hogy jogos volt,vagy nem.Ha Ilie Bolojan alkalmazza a kijelentéseit,akkor komoly elbocsájtások lehetnek a HKV/OTL-nél.A törvény nevében " lesújthat " Bolojan,de megoldja a katasztrofális helyzetet?Nem gondolnám,mert a villamosok nagy részét ki kell cserélni,mert lerobbant állapotban vannak.Az autóbuszok helyzete egy fokkal jobb,mert second handos autóbuszokat vásároltak.Nem veszem számításba az új mini autóbuszokat,mert többször megjártam velük.Vagy nem tudtam felszállni,vagy nem tudtam leszállni róluk.Végül olyan járatokra irányították át,ahol kevesen közlekednek.Nem tudok véleményt mondani a helyzetről,de azt tapasztaltam,hogy viszonylag több villamos hibásodott meg az utóbbi időkben,mint máskor.Az értesüléseim szerint nincs pótalkatrészek.A másik probléma lesz,hogy kevés a szakember a vállalatnál.Ez érvénye a vezetőségre is.Új vezérigazgatója van a HKV-nak,de nem biztos,hogy sikeresen tudja helyettesíteni a volt igazgatóját.Ha elbocsájtások lesznek,kivel tudja helyettesíteni a sofőröket,a villamosvezetőket és azokat,akik nélkül megállna a tömegközlekedés?De ez legyen a Nagyvárad vezetőségének a dolga. Eddig nem adott pénzt a vállalatnak,most ad?Kijelentette,hogy a követeléseket nem teljesíti,csak esetleg egy kicsit fogja emelni a fizetést. Megelégednek ezzel az ígérettel a sztrájkolók?A napokban választ kaphatunk.

Személy szerint nehezen viseltem el az elmúlt két napot.Sok pénzt adtam a taxisoknak,mert a fiamat kellett az iskolába vinni és hozni.Megtéríti valaki?Nem gondolom,mert aki jobban ismeri a törvényeket, megmagyarázta hogy a spontán sztrájkolóktól nehezen lehet kártérítést követelni.Ha mégis,több évig is eltarthat.Lényegében ez azt jelenti,hogy lemondhatok róla.

Nagyvárad visszazökkent a rendes " kerékvágásba".Azt nem tudom folytatódni fog a sztrájk,de van egy jó közmondás : " Minden rosszban van valami jó ".Két jó dolgot szeretnék kiemelni : 
1. Jó gyalogolni szép időben,sőt egészséges is '
2. Felfedeztem ismét hogy milyen szép városban lakok '

Az Egy Váradi Facebook oldalon igyekeztem nyomon követni az eseményeket és tudósítani,ismertetni mi történik.Ha meglátogatták a Facebook oldalt láthatták ,hogy többségében román nyelvű cikkek és videók voltak megosztva.Miért?Mert gyorsabbak voltak,mint a helyi magyar sajtó.Nem volt más választásom,mint megosztani a fontosabb cikkeket a spontán sztrájkról.Gondoltam,hogy tud románul az olvasó,mint én is.Nem próbáltam lefordítani a cikkeket,mert nagyon nehéz.Magyar nyelvű iskolában tanultam.A fordításhoz komoly nyelvismeret kell,de remélem hasznosak voltak a megosztásaim.Köszönöm a sok látogatást és az érdeklődést '

Szeretném megdicsérni a PluszFm szerkesztőségét,mert gyorsan tudósítottak a sztrájk befejezéséről ' Facebook oldalukon olvashattam :

"Ma reggel, 8:00 óra, bejegyzés:elindultak a buszok és villamosok is!
Figyelem! A Helyi Közszállítás Vállalat járművei részben elindultak a kétnapos munkabeszüntetési akcióból. Pontosítok, a buszok, egy kivételével mint szállítják az utasokat, de a villamosok nem jöttek ki. A vezetőség jelenleg is egyeztet, ha ma nem veszik fel a munkát az alkalmazottak, a törvény értelmében fel kell bontsák a munkaszerződéseiket."
 FONTOS!
Elindultak a buszok és villamosok! Köszönjük!
Forrás : facebook.com/PluszFM 

Nincs más mint jó utat kívánni a váradiaknak '

2017. október 18., szerda

OTL-sztrájk – a törvényesség határvonalán.Miért nem akar fizetni Ilie Bolojan?

OTL-sztrájk – a törvényesség határvonalán
"Teljesen megbénította Nagyvárad tömegközlekedését kedden a Helyi Közszállítási Vállalat (OTL) alkalmazottainak váratlan sztrájkja. Előzetesen nem szóltak róla, és az sem kizárt, hogy törvényellenes." - írja Szeghalmi Örs a Bihari Naplóban.Idézek a cikkből :

"A spontán sztrájkkal az is gond, hogy egyből teljes lett. Ugyanis a 2011/525-es számú törvény szerint, amely a társadalmi párbeszédet szabályozza, a tömegközlekedési vállalatoknál csak úgy lehet sztrájkolni, ha közben a normál tevékenység minimum harmadát biztosítják. Csakhogy mivel a szakszervezet elhatárolódott a munkabeszüntetéstől, azt állítólag maguknak az alkalmazottak egy része indította, a szakszervezet nem vonható felelősségre, az egyes alkalmazottak elszámoltatása pedig nehézkes lenne – és amúgy eddig fel sem merült. "
Teljes cikk : erdon.ro 

Miért nem akar fizetni Ilie Bolojan?Azért nem akar fizetni az OTL dolgozóinak, az ösztöndíjas tanulóknak és másoknak,mert sok pénz kell az új híd és más projektek finanszírozására.Ha fizet,nem tudja átadni az új Centenárium hidat a száz éves évfordulón 2018 december elsején.Az is lehet,hogy be akarja bizonyítani,ő a legény a gátnál.Érdekes,hogy a fizetésemelést elfogadta.Majdnem 10.000 lej a fizetése.Neki lehet,másnak nem?

Spontán véleményem a spontán szervezett sztrájkról

 

Szokatlan napra ébredtek a váradiak október 17-én.Történt ,hogy hiába várták a villamost,az autóbuszokat a megállóban ,mert spontán sztrájkot szerveztek főleg a buszsofőrök,és a villamos vezetők.Egyetlen villamos és busz nem közlekedett Nagyváradon.Volt már hasonló.Ha emlékeznek arra a spontán sztrájkra amikor Ilie Bolojan leakarta váltani a HKV igazgatóját,Csuzi Istvánt az alkalmazottak az OTL-hez hívták Nagyvárad polgármesterét,és megmondták,ha leváltja az igazgató urat,mindenki felmond.Ennek a hallatára,inába szált a bátorsága Ilie Bolojannak,mert a tervéről le kellett mondania.

Nem tudom milyen törvények alapján szervezték spontán módon a sztrájkot,de lehet a nagy buzgalomban tévedhettek,mert a villamosoknak és buszoknak a legalább egynegyedét kellett volna üzembe helyezni.Nagyon rossz hatással volt rám és a váradiakra,hogy előre nem tudatták a sztrájk tényét.Mikor megjelent az OTL közleménye,akkor esett le a 25 banis sok váradinak.Végül a helyi román sajtó értesítette a lakosokat a sztrájkról.Volt aki gyalog,volt aki taxival közlekedett. Számomra is bosszúságot okozott a sztrájk,mert a fiamat taxival vittem az iskolába,délben is.Taxisnak kellett adnom több száz lejt,mert el kellett menjek,mert sürgős dolgom volt.A sztrájkolók követeléseivel egyet értek,mert évek óta csak ígérgettek a város vezetői.Néhány mini autóbuszt ugyan vettek,de hamarosan kiderült,hogy a váradiaknak nagy buszokra van szükségük.Sajnos villamosokat sem vettek.Katasztrofális helyzet van a cégnél,mert csere alkatrészekkel sem rendelkeznek.

A feszültség ellenére jól bírták a spontán sztrájk első napját a váradiak. Igaz az is a vénasszonyok nyara miatt 24 fok is volt.Sok váradi elkésett a munkahelyekről és az iskolákból.A hírek nem kecsegtetnek sok jóval, mert szerdán tovább folytatódik.Délelőtt biztosan,mert a sztrájk vezetőit a bíróságra adja a cég vezetősége.Nem ismerek minden részletet,de felteszem a spontán kérdést : Nem lehetett volna jobban megoldani a spontán sztrájkot?

2017. október 16., hétfő

A zászlók a Szent László /Unirii téren mire emlékeztetnek?Október 12-én volt a Város Napja. Lehet sokan nem tudják, hogy két eseményhez kötődik. Az egyik, dr. Aurel Lazăr a társaival aláirják a Függetlenségi Nyilatkozatot  1918-ban. A másik Nagyvárad felszabadítása a győztes szovjet hadsereg által, de ezt 1989 előtt ünnepelték. Nincs semmi bajom a zászlókkal, mert nem irritálnak, mert csak leveszik egyszer. Mire emlékeztetnek?

Több mint húsz éve udvaroltam a feleségemnek. Mitől volt nevezetes? Nagyváradon felszálltam a vonatra korán reggel. Nem kellett megkérdezzem melyik megálló következik, mert a város ki volt lobogózva. Kitalálják hol szálltam le a vonatról? Nem lehetett eltéveszteni, mert az egész város fel volt lobogózva a három színű zászlókkal. Ilyen volt a kincses város Kolozsvár Gheorghe Funar polgármester idejében. Ráadásul a padok is három színűre voltak festve. Nem érdekelt, mert a monostori negyedbe igyekeztem, vártak.

Ez már régen volt. Nemrég voltam Kolozsváron.Hogy van Funar? Rosszabul mint volt. Azt képzeli, hogy a világot a román nemzet menti meg, mert választott nemzet a zsidó után. Sőt azt is állítja, hogy Jézus 30 éves koráig Dáciában élt. Ez majdnem ismerős lehet, mert hasonló elméletet hangoztatnak egy kis különbséggel a hungaristák.

Figyelni fogom mikor fogják levenni a zászlókat. Még a nemzeti szocializmus idejére emlékeztet. Ha nem élt 1989 előtt, akkor nehezen értheti meg.

Kilakoltatás kérdőjelekkel

kilakoltatas 1 
"Péntek délelőtt (a sajtó nyilvánosságába bízva) kereste meg egy kétségbeesett asszony szerkesztőségünket, ugyanis mint elmondta, családját a váradi Körös (ma. T. Vladimirescu) utcában lakó Tóth családot aznap kilakoltatták addigi otthonukból. A lakás, melyben Tóthék laktak önkormányzati ingatlan, a család több mint tíz év lakik ott. Péntek reggel azonban végrehajtók jelentek meg a szegényes otthonnál és felszólították a család tagjait, hogy azonnali hatállyal hagyják el a lakást, ahonnan ki lettek lakoltatva." - írja Szőke Mária a Reggeli Újságban.Teljes cikk : 

Arra a kérdésre, mivel indokolta ezt az önkormányzat, a hozzánk forduló nő azt felelte, ezt ők sem értik, hiszen fizetik a lakbért, igaz, hogy a népes család tagjai között akadt olyan, akit megbírságoltak különféle szabálytalanságokért, de a kilakoltatott család úgy véli, egy családtag vétke miatt nem lehet mindegyikőjüket büntetni. A család legidősebb tagja 76 éves és kisgyerekek is vannak. Mivel Tóthék nem értik miért is rakják utcára őket, úgy döntöttek elmennek az újságokhoz és akár a tévékhez, ugyanis úgy vélik, igazságtalanság történik velük. 

Kérésükre elmentünk a Körös utcai házhoz. Szegényes udvart, elég rossz állapotban levő kis lakás, afféle igazi udvari „szegénylakást” láttunk. Az elkerített kis részen egy furcsa kamraféle is áll, ezt Tóthék tákolták oda, mint mondják a tűzifának, meg volt, hogy a nyáron a népes család egyik fia is ott aludt. Mire odaérkezünk, a végrehajtók már elmentek, a család az udvaron téblábol, a sebtében összecsomagolt holmijaik körül. A bútorok bennmaradtak a lakásban, persze a végrehajtó leltárba vette ezeket, ugyanis mint megtudtuk, 30 napig még ott lehet a szerény berendezés.
kilakoltatas 3
A Tóth család legidősebb tagja felháborodva és könnyek között magyarázza, hogy nem érti, miért rakták ki őket. Biztos valaki nem fért tőlük, mondja, vagy valaki kinézte magának a központban levő, bár igen rossz állapotban levő kis állami lakást. Telefonon hívjuk fel a polgármesteri hivatalt, s rákérdezünk, miért is rakták ki az utcára a Tóth családot. Úgy félóra múlva kapjuk meg a hivatal válaszát, azt állítják, hogy Tóthék nem fizették a lakbért, sőt nem újították meg a 2014-ben lejárt szerződésüket az önkormányzattal és az egyik családtaggal több rendbontási probléma is akadt.
kilakoltatas 5
A történet kezdett ellentmondásossá válni, ugyanis a kilakoltatott család családfője ott az udvaron, a bezsákolt ruhák közül előszedte a bizonylatokat, hogy igenis fizették a lakbért, a villanyt, a szemétszállítási díjat. A nyugták ott vannak, tehát valóban furcsa, hogy az önkormányzat ki nem fizetett számlákra hivatkozott. Tóthék a lejárt lakásszerződésről annyit tudnak, hogy egyszer valóban szóltak nekik, de a hivatal állítása ellenére nem kaptak azóta erre vonatkozó felszólítást, vagy lehetőséget arra, hogy meghosszabbítsák a szerződésüket, noha Tóth elmondása szerint benn járt az önkormányzatnál, ott azonban semmilyen felvilágosítást nem kapott a szerződésről. A szegény sorsú család elkeseredett és állítólag tényleg nem értik, miért csattan rajtuk az ostor, miért váltak hajléktalanokká. Kinek voltak útjába, kinek érdeke, hogy kizsuppolják onnan őket. „Protekciós rosszakarókra” gyanakszanak, akik esetleg szemet vetettek a belváros szívében levő otthonukra s egyre azt hajtogatják, szeretnék, ha az egész világ megtudná, hogyan bánhatnak ma el a szegény emberekkel ma Nagyváradon.
kilakoltatas 2
A kilakoltatás miértje egyelőre előttünk sem világos. Hol hajtotta álomra a fejét az utcára tett család, azt sem tudni. S az is nyitott kérdés egyelőre – s ez több váradi szegény sorsú családot is érint –, hogy egyre több állami lakásról derül ki, hogy azok szerződései furcsa módon mind 2014-ben jártak le, s a megújításokban illetve meg nem újításokban is több furcsaság, ellentmondás van.
Szerkesztőségünk a kilakoltatott család kérésének eleget téve hozta esetüket nyilvánosságra, azonban sajnos, a megoldást vagy a választ az esethez kapcsolódó kérdésekre egyelőre mi sem tudjuk" 
Forrás : reggeliujsag.ro

Mától kérhető a fűtéstámogatás

Az ASCO székhelyén vehetők át a formanyomtatványok 
Az ASCO székhelyén vehetők át a formanyomtatványok

"Október 16-tól, vagyis a mai naptól kezdve osztják ki a fűtéstámogatás igénylésére szóló formanyomtatványokat a nagyváradi Szociális és Közösségi Ügyek Hivatalának székhelyén (Teleki – ma Primăriei – utca 42. sz.) – tudatta sajtóközleményében az ASCO. Ügyfélfogadás hétfőn, kedden, szerdán és pénteken 7.30–16.30 óra között, illetve csütörtökön hosszabbított programmal 7.30–18.30 között van." - írja SZ.G.T. a Reggeli Újságban.Teljes cikk :

"A fával, szénnel, villanyárammal, földgázzal vagy kőolajszármazékkal fűtők, jövedelmüktől és a fűtőanyag fajtájától függően 20–262 lej közötti támogatást kaphatnak. A távfűtésre csatolt családok/egyedülállók a havi fűtési költségekre százalékban mért állami támogatást kapnak. A legnagyobb mértékű támogatást olyan családok illetve magánszemélyek részére nyújtják, ahol az egy főre eső nettó jövedelem nem haladja meg a 155 lejt. Ez családok esetében 90%-os, egyedül élő személyek esetében 100%-os támogatást jelent. Kisebb mértékű támogatások 786,1-1082 lej alatti egy főre eső bevételnél is igényelhetők. Részletek az ASCO székhelyén, illetve weboldalán (www.asco-oradea.ro)." 
Forrás : reggeliujsag.ro

2017. október 15., vasárnap

Búcsút inthetünk a fűtési segélynek,támogatásnak

Adio subventie la incalzire! ANRE anunta ca subventia va fi retrasa de anul viitor 
Fotó : infooradea.ro

Rossz hír azoknak,akik fűtési támogatást kaptak.Miért?Mert jövőre nem fognak kapni,csak ritka esetben.2018 áprilisban megszűnik a fűtési támogatás,segély,mert szabadpiaci árak lesznek. Nagyvárad Polgármesteri Hivatala gigakalóriánként 240 lejes támogatást ad.Mi lesz jövő télen velünk?
Bővebb információ az infooradea.ro-n.

Miért állt le az Abed Nego cég a Moskovits palota felújítási munkálataival?Büntetést sem fizetnek?

Ne enervează: Păsuită de Primărie pentru finalizarea reabilitării Palatului Moskovits, firma Abed Nego n-a mai reluat lucrările 
Fotó : ebihoreanul.ro

Ismét leállt az Abed Nego cég a Moskovits palota felújítási munkálataival. Október végére ígérték az átadást,de arra kevés az esély. Mi történhetett?Ismét előre nem látható okok miatt kellett leállni?A Bihoreanul helyi lap is találgat.Ők sem tudnak többet,mert az elhíresült Abed Nego cég és a Polgármesteri Hivatal hallgatásba burkolóztak. Lehet,nem fizetnek büntetést sem.Volt már rá példa.

Miért nem kedvelem az Abed Nego céget?Mert tönkre tették a Kálvária dombot.Azóta is élvezik Ilie Bolojan védelmét.Miért?Nem tudom,de a polgármester úr azzal védekezett,hogy a törvény lehetővé teszi a licitáción való részvételt.Bolojan azt ígérte,hogy a cégnek kell kifizetni a kárt.Mikor?Lehet akkor,amikor Ilie Bolojan már nem lesz polgármester Váradon.Nem is beszélek,hogy hónapok óta nem képesek rendbe tenni a Körös áruház előtti aluljárót.A Bihoreanul véleménye szerint ebben az évben nem fognak végezni a munkálatokkal,mert hamarosan hideg lesz.

Tanácstalan tanácsosok a Polgármesteri Hivatalban ?

 
A Polgármesteri Hivatal főbejáratánál már jó ideje két nyelven jelzik az intézmény nevét.
Forrás :bihon.ro

A fenti fotó igazolja,kétnyelvű a Polgármesteri Hivatal neve.Kétnyelvű kellene legyenek az utcanevek,két nyelven olvashatnánk a Polgármesteri Hivatal hivatalos honlapját.Igaz,van néhány cikk magyar nyelvre lefordítva,mely azt jelzi,hogy valami pozitív mozgolódás észlelhető Nagyváradon a kétnyelvűség tekintetében.Miért?Mert a Polgármesteri Hivatal pert vesztett a Diszkriminációellenes Tanácsnál.Molnár Csongor nyert,melyet Legfelső Bírósághelyben hagyott.A váradi magyarok örömére kétnyelvűek lesznek az utcanévtáblák,sőt magyar nyelven olvashatjuk a Helyi Tanács határozatait is.

Miért írok feltételes módban?Mert van bírói végzés,de tanácstalanok a tanácsosok,mert nem tudják mit kell tenni pontosan.Csak akkor változik a helyzet,ha kézbe kapják a bírói határozatot.Pap István a Bihari Napló újságírója megkérdezte az illetékeseket.Idézek a cikkéből :

"Az önkormányzatnak mintegy három hónap áll rendelkezésére ahhoz, hogy érvényt szerezzen a jogerős bírói döntésnek, ha el akarja kerülni a bírságot. Csakhogy a nagyváradi önkormányzat egyelőre tanácstalan, hiszen nem tudja pontosan, hogy konkrétan mi is a teendő. Anca Sas Grama, a nagyváradi polgármesteri hivatal szóvivője lapunknak azt mondta, hogy a városvezetés egyelőre nem tárgyalta ezt az ügyet. „A jogi igazgatóság minden igazgatóság és ügyosztály számára küldött értesítést a bírósági döntésről, hogy mindenki megállapítsa ennek a döntésnek a rá vonatkozó részét” – fogalmazott. Elmondta, hogy a hivatal jogászai jelenleg is elemzik a bírósági döntést, és azt, hogy pontosan mi következik ebből. A kétnyelvű utcanévtáblák esetében valószínűleg költségvetés-kiegészítést kell majd eszközölni, mondta a szóvivő, elárulva, hogy erről már folytak is megbeszélések a műszaki igazgatóságon belül, viszont azt még nem lehet tudni, hogy ez mennyi pénzébe fog kerülni a helyi önkormányzatnak." 

Mi a gond?"Csakhogy a nagyváradi önkormányzat egyelőre tanácstalan, hiszen nem tudja pontosan, hogy konkrétan mi is a teendő." Az önkormányzatban nincs egy hozzáértő tanácsos,egy szakember aki tudna tanácsot adni?Hová jutottunk?A magyarázkodást megértem :
"Elmondta, hogy a hivatal jogászai jelenleg is elemzik a bírósági döntést, és azt, hogy pontosan mi következik ebből." 

Egy történet jut eszembe az 1960-as évekből.Édesanyám sírva ment Domokos ügyvéd úrhoz egy ügyben.Körülbelül egy óra elteltével mosolyogva jött ki édesanyám az ügyvéd úr irodájából.
-Asszonyom,nyugodtan menjen haza,mert megnyerjük a pert.Nem veszíthetünk - mondta Domokos ügyvéd úr édesanyámnak.Nem telt bele egy hét,ismét az ügyvéd úrnál voltunk,mert jó hírrel szolgált. Peren kívül megegyeztek az alperes ügyvédjével.Egy hét múlva kijött egy határozat, melyben az alperes teljesítette édesanyám feltételeit, vagyis kiegyeztek,vagy megegyeztek.

Sokat változott a világ azóta.Az is igaz,hogy sokat Ilie Bolojan "kiszórt " a Polgármesteri Hivatalból,köztük sok magyart is.Sok fiatal diplomást igazolt,de nincs aki értene a joghoz?Ilie Bolojantól nem várhatunk sokat, mert mint tanár kezdte a telegdi kisegítő iskolában,majd politikai úton lett kiemelve.Nem végzett jogot.Életútját elolvashatja a oradea.ro-n.Mi a helyzet Mircea Mălan alpolgármesterrel?Kimondottan ügyvéd.A CV-jét olvashatja oradea.ro-n.Florin Birta alpolgármesterről keveset tudunk.Az biztos,nem ért hozzá,mert nem olvasható a végzettsége,csak a munkahelye,melyből kiderül,hogy rendőrség,főleg a sport területen dolgozott többet.

Mi fog következni?A Polgármesteri Hivatal szóvivője,Anca Sas Grama ezt nyilatkozta : "A kétnyelvű utcanévtáblák esetében valószínűleg költségvetés-kiegészítést kell majd eszközölni, mondta a szóvivő, elárulva, hogy erről már folytak is megbeszélések a műszaki igazgatóságon belül, viszont azt még nem lehet tudni, hogy ez mennyi pénzébe fog kerülni a helyi önkormányzatnak."

Néhány magyar dolgozik a Polgármesteri Hivatalban,akiknek sok a munkájuk.Az egyike ezen dolgozóknak Izsák Hajnalka,aki jól teljesít, mert egyszemélyes fordító,mert Petri Csilla szülési szabadságon van.Neki köszönhető,hogy a Polgármesteri Hivatal honlapján magyar nyelven olvashatók a cikkek.

Évek óta nagy fejtörést okoz az önkormányzatnak a kétnyelvűség bevezetése.Sehogyan sem akarnak "kötélnek állni". Kibúvókat keresnek,gondolván megússzák,és nem kell magyar nyelven kiírni az utcák nevét,és nem kell magyarul beszélni a Polgármesteri Hivatalban. A törvény erejével kell kikényszeríteni?Pedig nem sokat kér a megosztott váradi magyarság,csak azt,hogy otthon érezzék magukat Nagyváradon.Ha akarták volna,régen megoldották volna a kétnyelvűség problémáját ...


Lesz magyar fordítás: valami, valamikor…

A Polgármesteri Hivatal főbejáratánál már jó ideje két nyelven jelzik az intézmény nevét 
A Polgármesteri Hivatal főbejáratánál már jó ideje két nyelven jelzik az intézmény nevét

"Érvényt szerez a nagyváradi önkormányzat a magyar nyelvhasználatra vonatkozó jogerős bírósági döntésnek, csak az nem világos még a számára, hogy pontosan mi a teendője. Mintegy három hónap áll rendelkezésére ahhoz, hogy érvényt szerezzen a határozatnak." - írja Pap István a Bihari Naplóban.Olvassa el a teljes cikket ,okosabb nem lesz.


"Mint arról beszámoltunk, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) jogerősen pert nyert a nagyváradi önkormányzattal szemben nyelvhasználati ügyben. A pert amiatt indították, mert a nagyváradi önkormányzat hivatalos honlapján nem szerepelnek magyarul is az információk, a közlemények, a formanyomtatványok, illetve a magyar utcanévtáblák is hiányoznak a város közterületeiről. Az eljárást még 2013-ban kezdték, miután a Diszkriminációellenes Tanácshoz fordultak, mely intézmény meg is állapította a diszkriminációt, de a váradi önkormányzat ezt nem fogadta el. Magánszemély, az akkor helyi EMI-elnök Molnár Csongor nevében indították meg a bírósági eljárást, azért, hogy a testület mondja ki: helytálló a hátrányos megkülönböztetés megállapítása, és a Diszkriminációellenes Tanács ajánlása szerint ezt a helyzetet meg kell oldani. A felperesek a helyi közigazgatási törvényre, a 33/1995 számú, a nemzeti közösségek védelmének keretegyezményét ratifikáló törvényre valamint a 282/2007 számú, a regionális és kisebbségi nyelvek európai chartáját ratifikáló törvényre alapozták keresetüket, és bár az önkormányzat végig fellebbezett, a felperesek minden szinten nyertek, a Legfelső Bíróság is Molnáréknak adott igazat, jelezve azt is, hogy kártérítés is jár a közösségnek.

Még nem tárgyalták
Az önkormányzatnak mintegy három hónap áll rendelkezésére ahhoz, hogy érvényt szerezzen a jogerős bírói döntésnek, ha el akarja kerülni a bírságot. Csakhogy a nagyváradi önkormányzat egyelőre tanácstalan, hiszen nem tudja pontosan, hogy konkrétan mi is a teendő. Anca Sas Grama, a nagyváradi polgármesteri hivatal szóvivője lapunknak azt mondta, hogy a városvezetés egyelőre nem tárgyalta ezt az ügyet. „A jogi igazgatóság minden igazgatóság és ügyosztály számára küldött értesítést a bírósági döntésről, hogy mindenki megállapítsa ennek a döntésnek a rá vonatkozó részét” – fogalmazott. Elmondta, hogy a hivatal jogászai jelenleg is elemzik a bírósági döntést, és azt, hogy pontosan mi következik ebből. A kétnyelvű utcanévtáblák esetében valószínűleg költségvetés-kiegészítést kell majd eszközölni, mondta a szóvivő, elárulva, hogy erről már folytak is megbeszélések a műszaki igazgatóságon belül, viszont azt még nem lehet tudni, hogy ez mennyi pénzébe fog kerülni a helyi önkormányzatnak.

Szelektív fordítás?
A nagyváradi önkormányzat hivatalos honlapjának magyarításán a polgármesteri hivatal sajtóosztályának a munkatársa, Izsák Hajnalka dolgozik, viszont a tanácsi határozatok fordítása nagy fejtörést okoz az önkormányzatnak, hiszen, mint Anca Sas Grama fogalmazott: „vannak tanácsülések, amelyeken száz határozati javaslat van. Nem hiszem, hogy annyi alkalmazottal, amennyien most dolgoznak a hivatalban, le lehet fordítani ekkora mennyiségű határozatot”. Egyelőre két megoldás körvonalazódik: vagy felvesz a polgármesteri hivatal olyan alkalmazottakat, akik kizárólag a tanácsi határozatok magyarra fordításával foglalkoznak majd, vagy kiadják ezt a feladatot fordítói irodáknak, fejtette ki a szóvivő, aki szerint még az is kérdéses, hogy valóban minden határozatot le kell-e fordítani magyarra. „Feltételezem, hogy csak a normatív határozatokat kell majd lefordítani, nem pedig azokat, amelyekben a polgárok telket adományoznak az önkormányzatnak akkor, amikor építkezni akarnak”. Mint mondta, a hivatal jogászai egyelőre arra hajlanak, hogy csak a szabályzatokat és a fontosabb normatív jellegű tanácsi határozatokat kell lefordítani, nem pedig minden egyes határozatot. „Meglátjuk mi lesz” – fogalmazott végül Anca Sas Grama, aki leszögezte, hogy a nagyváradi önkormányzat záros határidőn belül mindenképpen érvényt szerez a jogerős bírósági döntésnek. Megszólaltattuk Florin Birtat, a város alpolgármesterét is, aki azt közölte lapunkkal, hogy megvárják, amíg megkapják a bírói ítélet indoklását, és csak azt követően fognak döntést hozni az ügyben. A váradi polgármesteri hivatal sajtóirodájában dolgozik a szülési szabadságon lévő Petri Csillát helyettesítő Izsák Hajnalka, aki kérdésünkre válaszolva elmondta, hogy ő még nem kapott eddig semmiféle speciális utasítást a szóban forgó ügy kapcsán. Mint mondja, az önkormányzat honlapján megjelenő hírek egy részét lefordította és folyamatosan fordítja magyarra, viszont szerinte a tanácsi határozatok magyarra fordítása semmiképpen sem egyszemélyes munka, hiszen rengeteg a fordítani való." 
Forrás : biharinaplo.ro


Miért Nagyvárad a legszebb város számomra?

Október 12-én felmentem a Városháza tornyába.Sokan voltak,mert a Város Napja alkalmából ingyenes volt a belépés.Ismét megcsodálhattam Nagyváradot.Nagyon nehéz betelni a szépségeivel.Tényleg egy "ékszerdoboz" a Pece-parti Párizsunk.A napsütésben még szebb volt Nagyvárad.Készítettem egy albumot,illetve videókat.Igen,több időre van szükség,hogy elmélyüljünk városunk szépségeibe.Valószínű még megmarad Várad jellegzetes épületei,utcái.Nem lehet mindent lebontani.Sajnos nem előnyösek az utóbbi évek változtatásai.Lehetne sokkal jobban megoldani és közös megegyezéssel szebbé tenni a városunk összképét.Lehet elfogult vagyok,de Nagyvárad a legszebb város marad számomra,remélem még hosszú ideig ...

Fotók 
Egy Váradi fényképe. 
Városháza tornya a Szent László hídról nézve. 
Egy Váradi fényképe. 
Távolban a váradi hegy 

Egy Váradi fényképe. 

Neológ zsinagóga,Körös part,Lévay ház, Bémer/Ferdinand tér a Színházzal,távol a Kálvária domb,melyet talán jövőre átfognak adni a váradiaknak.
Egy Váradi fényképe. 
Gyönyörű panoráma a Bémer/Ferdinand tértől a Fekete Sas palotáig,valamint a Körös parttal '
Egy Váradi fényképe. 
Váradi panoráma
Egy Váradi fényképe. 
Körös part bal és jobb oldala.Egy kis szépséghiba : a bal parton a Csillag hídig kivágtak minden fát ...
Egy Váradi fényképe.  
Váradi panoráma 
Egy Váradi fényképe.  
Szent László és Holdas templomok,Kováts féle ház,Fekete Sas palota,átalakított Szent László/Unirii tér
Egy Váradi fényképe.  
Csodálatos panoráma Nagyváradról.A Szent László tér elvesztette a varázsát,lehet kell még 50-100 év hogy ismét hasonló legyen a XX. századi térre ' 


 Élő videók 

A legalsó színtől a legfelső szintig készültek a videók nagy szélben.Kattintson a linkre '