Látogassa meg Nagyváradot a Google Street Viewen '

Látogasson Nagyváradra a Google Street Viewen ' Kezdje a Borsi úton. Kattintson a linkre a instantstreetview.com-ra '

2016. október 25., kedd

A hétvégén óraátállítás

teli idoszam 1 
"A téli időszámítás október 30-án kezdődik. Október 29-ről, szombatról október 30-ra, vasárnapra viradó éjjel az óramutatókat 4 óráról 3 órára állítjuk vissza. " - írja a Reggeli Újság.

Leadták a jelöltlistákat

leadta jeloltjei listajat az RMDSZ 2 
" Tegnap adta le a Bihar megyei RMDSZ jelöltjeinek listáját a december 11-ei parlamenti választásokra. A prefektúrán átadott dokumentumok a képviselő- és szenátorjelöltek listáját tartalmazzák, melyeken olyan nevek szerepelnek, akik Cseke Attila parlamenti képviselő szerint szakképzett emberek, és új perspektívákat nyitnak majd a megye érdekében. A szövetség nevében felszólaló képviselő szerint az RMDSZ jó esélyekkel indul a választásokon, és remélhetőleg három mandátumot sikerül majd megszereznie (egy szenátor és két képviselő)." - írja Szamos Mariann a Reggeli Újságban.

Teljes cikk : 
"A szenátorjelöltek: Cseke Attila, Derzsi Ákos, Vincze Judit-Etelka, Veres Efraim, Tank- Szigeti Ildikó-Enikő és Dukrét Géza. A képviselőjelöltek: Szabó Ödön, Biró Rozália-Ibolya, Meleg Vilmos-Tibor, Bántó Zsolt-Norbert, Szijjártó József-Zoltán, Kiss Imre, Adonyi Gyula-Richárd, Wesselényi Tibor, Budaházy István-Viktor, Veres Anna-Ilona, Szebeni Csongor-Endre és Csávossy György-István."
Forrás : reggeliujsag.ro

Cseke Attila : „Jó és bölcs döntés”

Cseke Attila, az RMDSZ Bihar megyei elnöke 
 Cseke Attila, az RMDSZ Bihar megyei elnöke 

„Jó és bölcs döntésnek tartom, hiszen olyan kihívások előtt áll a magyarság, amelyek nagyon fontossá teszik az egységes képviseletet” – fogalmazta meg Cseke Attila, a Bihar megyei RMDSZ elnöke annak kapcsán, hogy Szilágyi Zsolt EMNP-elnök hétfőn bejelentette: formailag független jelölteket sem indítanak a decemberi parlamenti választásokon." - írja a Bihari Napló.
Teljes cikk : erdon.ro 

Függetleneket sem indít a Néppárt

Szilágyi Zsolt, a párt elnöke a váradi tájékoztatón. A szerző felvétele 
 Szilágyi Zsolt, a párt elnöke a váradi tájékoztatón. A szerző felvétele 

"Úgy nézett ki, bár önállóan nem indul, függetlenként mégis indítja egyes embereit a decemberi parlamenti választáson az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP). Biharban is lett volna ilyen. Mégsem lesz." - írja a Bihari Naplóban Szeghalmi Örs.
Teljes cikk : erdon.ro 

„Hátrány, hogy nem tudok jól románul, mert lehetne jobb munkám is” - Miért nem tudnak románul a magyar tanulók Nagyváradon?

Örökzöld téma több mint száz éve Erdélyben , a román nyelv ismeretének a hiánya,vagyis sokan nem tudnak románul.Más a helyzet Székelyföldön, Kolozsvárott,Nagyváradon, és a többségében magyar lakta közösségekben.A romániai tanügy nem tudta,vagy nem akarta megoldani a magyar származású állampolgárok román nyelv könnyebb megtanulását.Anyanyelvi szinten kell megtanulni a magyar tanulóknak a román nyelvet,mely szinte lehetetlen a többség számára.

Szülői szemmel nézve is nem könnyű a helyzet megoldása.Fiam az egyik nagyváradi líceumba tanul.Az első szülői értekezlet fő témája volt és van, a román nyelv ismeretének a hiánya.Az osztály több mint a fele nem tudta,vagy nagyon gyengén beszélte a román nyelvet.Megjegyzem,hogy a román nyelvet tanító tanárnő is csak néhány szót ismer magyar nyelvből. Valamelyest javult a helyzet,de állandóan hangoztatja,hogy kötelesek megtanulni az állam nyelvét.Ha magyar közösségben él a tanuló,hogyan tudja megtanulni a román nyelvet?Esetleg egyéni ambícióval,plusz órákkal lehet segíteni.Az tény, a román nyelv ismerete fontos,ha a tanuló Romániában akar élni és dolgozni.Úgy látszik,nem sikerült a többségi nemzetnek elérni,hogy mindenki az állam nyelvét használja.Sajnos az akarat is hiányzik ...

Olvastam egy tanulságos cikket.Ezt olvashatjuk a bevezetőben : "Kolozsváron a székely egyetemisták pénzt fizetnek azért, hogy megtanulják azt, amit 12 év alatt a romániai oktatásnak nem sikerült elérnie: román nyelven kommunikálni. A kincses városban a Kolozsvári Magyar Diákszövetség (KMDSZ) negyedik éve szervezi meg románnyelv-tanfolyamát azoknak a diákoknak, akik nem ismerik megfelelően az ország hivatalos nyelvét. Háromszéken például az önkormányzatokkal karöltve szervezne az RMDSZ olyan programokat, amelyek a román nyelv megfelelő elsajátítását segítenék elő. A segítség elkelne, hiszen a 2011-es tanügyi törvény gyakorlatba ültetése túlságosan lassú." Miért lassú? "A 2011-es tanügyi törvényből, amely előírja a nemzeti kisebbségek számára a román nyelv nem anyanyelvi szintű oktatását, 5 év alatt annyi valósult meg, hogy elkészült az 1-4 osztályosok románnyelv-oktatására (is) vonatkozó alternatív tanterve. Király András oktatásügyi államtitkár tájékoztatása szerint jelent pillanatban harmadik osztályig tanulják a nemzeti kisebbségek nem anyanyelvként a románt, jövő tanévben kezdenek a negyedik osztályosok. Most dolgoznak az ötödikes alternatív tanterven, készül a tankönyv is. "

Fontos ,elindult valami.Mi az akadály: "Arra a kérdésre, hogy meglátása szerint miért megy ilyen lassan a kerettörvény gyakorlatba ültetése, Magyari elmondta: az alkalmazásra, a fokozatos életbe léptetésre óriási határidőket jelölt ki a minisztérium. "Egy ilyen ráérős, bürokratikus magatartással van dolgunk, amit folyamatosan bírálunk, a parlamentben interpelációk is voltak ezzel kapcsolatban. Szakmai téren egyetértés van abban, hogy ez egy túl lassan előrevitt folyamat, fel kellene gyorsítani, politikusok is egyetértenek ezzel, de borzasztóan nehézkes a rendszer, további törvénymódosításokra lesz sajnos szükség, hogy írtsunk a benne levő bürökráciából" - magyarázta az RMDSZ oktatásért felelős ügyvezető alelnöke. "
Teljes cikk : maszol.ro

2016. október 23., vasárnap

„A Jóisten megbízását érzékelem a háttérben”

„A Jóisten megbízását érzékelem a háttérben” 
Csűry István püspök.Fotó : erdon.ro 

"Pénteken a Partiumi Keresztény Egyetem dísztermében választói közgyűlést tartott a Királyhágómelléki Református Egyházkerület, melyen a jelenlevők elsöprő többségekben újraválasztották püspöknek Csűry Istvánt. Az egyházfő ezután interjút adott szerkesztőségünknek." - írja Ciucur Losonczi Antonius a Bihari Naplóban.

Teljes interjú : 

"– Második ciklusát kezdi meg a Királyhágómelléi Református Egyházkerület élén. Lelkészi szolgálata kezdetén gondolta, hogy így alakul majd a pályája?
– Annak idején, amikor a pályám alakult, mindig arra gondoltam: a legfőbb terveim, álmaim azok lennének, melyek elsősorban valahol a teológiai tudományok körül körvonalazódnának. Nagyon alkalmas lett nekem erre a változások utáni idő, hiszen előbb a Harangszó szerkesztője, aztán főszerkesztője lettem, párhuzamosan pedig a Sulyok István Református Főiskola gyakorlati teológia tanárává váltam, majd a Partiumi Keresztény Egyetemen folytattam ugyanezen a szakon. Mindig is ez volt az álmom, de valahogy az akkori feszültségek, egyházi helyzet, bonyodalmak, melyek akkor kialakultak, arra intettek, illetve a Jóistentől arra kaptam biblikus üzenetet, hogy fel kell vállalni az egyház szervezésének, ilyenfajta munkájának a dolgát is.
A helyzet az, hogy engem akkor nagyon hirtelen választottak meg, derült égből jött, amikor egyből generális direktorrá, az egész egyházkerület misszió tevékenysége vezetőjének választottak meg. Nagyon meghatott, de ugyanakkor még nem tudtam, hogy milyen feladatok sorakoznak fel, és milyen módon kezdek lassan elszakadni a tudománytól, addigi álmomtól, és kerülök át egy olyan pászmára, ahol nem a tudományosság, hanem sokkal inkább a gyakorlat, a gyülekezetek és a presbitériumok építésének a feladatai várnak rám.
– Több éven keresztül püspökhelyettes is volt…
– Ez idő alatt voltam püspökhelyettes is, tíz éven keresztül, sőt ennek a püspökhelyettesi időszaknak az utolsó két esztendejében már megbízott püspökként is munkálkodtam. Ezt azért mondom el, mert valahogy úgy látom, hogy nem egyfajta megvillanás volt a részemről sem, hogy erre a pályára elindulok. Sőt, azt is ki kell mondanom, hogy még a körülöttem annak idején levő közgyűlési tagoknak sem éreztem annyira az elhatározottságukat arra nézve, hogy engem ilyen magas funkcióba emeljenek, hanem inkább a Jóistennek egy olyasfajta folyamatos, hosszan tartó szolgálatra nevelő, szolgálatra elhívó, és a szolgálatot kiteljesítő megbízását érzékelem a háttérben. Ez a tizenkét év elegendő volt arra, a püspöki szolgálatom előtt, hogy amikor az első ciklusnak nekiindultam, akkor már nagyon tudatosan láttam, hogy mit kell az egyházban tenni, milyen feladatok vannak, és milyen püspöknek akar engem elsősorban a Fennvaló látni. És ez természetesen nincs ellentétben azzal, amilyenek lennem kell abban a közösségben, amelyben élek.
Feladatkörök
– Ha lehet egy profán hasonlattal élni, ugye egy püspöknek is van feladatköre. Mit tekint Ön ennek?
– Érzem, Isten tőlem elvárja, hogy sokkal erőteljesebben igyekezzem az igehirdetés igazi, csodálatos lehetőségeit most már nemcsak tanulmányban, hanem egyre inkább a példaadás szolgálatával lelkésztársaimnak felmutatni. Ugye az, ami az igehirdetések körül kérdésként jelentkezik, az az, hogy a mai modern világban hogyan lehet úgy Isten üzenetét megfogalmazni, hogy senki előtt ne úgy tűnjön, mintha valami régmúltból jövő, archaikus okoskodás lenne, éppen ezért szinte hitvallásommá vált, hogy egy-egy igét egy prédikációban három szempontból tárgyaljam.
– Melyik az első szempont?
– Először is mindig ragaszkodni a Szentírás írott anyagához – ezt nevezzük mi textusnak –, utána pedig mindig időszerűsíteni a régmúltból jövő üzenetet. Hogyan szól az ma, a 21. század emberének. Harmadsorban pedig mindig meg kell keresni az alkalmazást, mert Isten azért szól, hogy azt fedezzem fel a saját életemben. Úgy érzem, hogy ezen a téren a bibliaolvasó kalauz használata, illetve ugyanakkor ezeknek az igéknek az ilyenfajta kezelése, elérkezett – mondom halk, szelíd tanácsként – azokhoz a lelkipásztorokhoz, akik rájöttek arra, hogy valóban itt kell kezdeni a közösséget építeni, a gyülekezetet létrehozni, a gyülekezet erejét körvonalazni. Ez volt az egyik nagyon fontos feladatom. A másik az, hogy egy világban, melyet beárnyékol a kommunizmus múltja, az új kezdeteknek az a fajta töprengő, olykor-olykor elbizonytalanodó állapota hogyan int bennünket arra – hogy evangéliumot idézzek –, hogy az eke szarvára tenni a kezet, és nem hátrafordulni, hanem előre, szántani, ami azt jelenti, hogy ütemesen haladni, a munkát becsülettel elvégezni. Itt az a lényeg, hogy Istennek igéje, amikor a gyülekezeteket bátorítja, vagy a gyülekezetben élő embert bátorítja, mindig jövő idejű. Milyen érdekesek azok a kijelentések, hogy akiket Isten lelke vezérel, azok Isten gyermekei. Nem arról beszél, hogy hogyan vezérelt, hanem hogy hogyan fog vezérelni, tehát egy olyan időmúlás van mögöttünk, aminek a lényege nem is a múltban, hanem a jövendőben fogalmazódik meg, és itt lehet meglátni azt, hogy hogyan kell a hívő embernek, Isten gyermekének a jövendőt látni, a jövőben tájékozódni. Egy elbizonytalanodó társadalomban, mert ugye innen indultam ki, úgy szólni Isten igéjét, mint ami nagyon precízen és pontosan tudja, hogy hogyan kell haladni.
– És a harmadik rész?
– Ennek a szolgálatnak van egy harmadik, kézzel fogható része, ami a gyülekezeti munkából származó eredményeket jelenti. Ott, ahol templomot és gyülekezeti házat tudunk akár újonnan építeni, akár felújítani, ott, ahol megpróbáljuk a gyülekezeteket tényleg a 21. századi körülmények közé hozni, ott lemérhetőek, hogy miként teljesíthetőek ezek a szolgálati elemek, hogyan éli meg a gyülekezet a lelkipásztorával, a presbitériumával és a gyülekezeti tagokkal. Az én hatéves szolgálatom erről szólt, és remélem, hogy a következő esztendők ugyanezen az úton, még több vállalással, talán még több munkával viszik majd előre ezeket a kérdéseket.
Új székház
– Nem említette, hogy közben új székháza is lett a KREK-nek…
– Valóban nagyon fontos, hiszen egyfajta kifejezője annak a szolgálatnak, amiről beszéltem. Ott, azon az új helyen most már otthon vagyunk, és azt hiszem mondhatom azt is, hogy otthont teremtünk nem csupán a hozzánk beérkezőknek, hanem a hozzánk beérkezőknek érezniük kell azt is, hogy otthona van Istennek is. A problémákat, az örömöt és minden szépet és jót megpróbálunk ott, azon a helyen, úgy Isten elé vinni, hogy ezekre emberileg is választ tudjunk adni, de annak tudatában, hogy ez egy nagyon korlátozott lehetőség, ezért Isten kegyelmét és szeretetét is mellé kell rendelni. Ennek az épületnek ez szolgálat a jelene, és remélem, hogy évtizedek múlva is ez marad.
– Azért maradtak befejezetlen feladatok is…
– Igen, vannak befejezetlen feladatok. Hadd mondjam el, hogy a kórházat érintő feladatot nem adjuk fel, sőt talán most egy kicsit szélesítettük is azáltal, hogy megpróbálunk egyéni vállalkozókat is, illetve olyan embereket bevonni, akik érdekeltek az erdélyi magyar emberek egészségének ügyében, annak hathatós javításában. Nagyon mélyről kell indulnunk és nagyon szép eredményeket kell elérjünk, de el fogjuk tudni érni. A többi feladat, ami ebből következik: valóban egy olyan idősellátó rendszert létrehozni, ahol az amatörizmustól egyre inkább kell elszakadni, és egyre inkább a profizmust alkalmazni. Az idősek beteggondozása ugyanis nem csak egyfajta idősbetegellátás – gondolok itt az altatásra és az étkeztetésre –, hanem valóban olyan szolgálatnak a végzése, ami egészséget állít vissza, mentális állapotot javít, és olyan komfortérzetet biztosít, amit megérdemel a 21. században élő idős ember.
– Egy másik nagy kihívás az Egység-napjának megszervezése Váradon, a reformáció 500. évfordulója alkalmából.
– Éppen most beszélgettem a három református gimnázium vezetőivel. Az Egység-napot úgy képzeljük el május 20-án, amelyre néhány ezer embert várunk, hogy valóban azt az üzenetet közvetítse, hogy együtt vagyunk. A gimnáziumok kórusait kértem meg arra, hogy közös énekléssel is, illetve ugyanakkor egyéni számoknak a bemutatásával érzékeltessék a fiatalságunknak a jelenlétét. Remélem, hogy a presbitériumok minden gyülekezetből, ha nem is teljesen, de bőséges jelenléttel, képviseleti alapon jelen lesznek. Természetesen elhívjuk nemcsak a Generális Konvent egyházkerületeit és ezek vezetőit, hanem szerte ebben a világ élő valamennyi reformátust, Ausztráliától egészen Kanadáig, hogy együtt ünnepelhessünk ezen a szép alkalmon.
– Közeleg október 31-e, a Reformáció Emléknapja. Milyen gondolatok fogalmazódnak meg ennek kapcsán Önben?
– Eleven megújulás. Hiszem azt, hogy Isten meg akar újítani bennünket. A nagy kérdés azonban, amire nekünk kell megadnunk a választ az az, hogy ezt a megújító szándékot mi valóra tudjuk-e váltani? Nagyon fontos megérezni azt, hogy Isten bízik bennünk, mert látja a megújulni vágyó embernek a lehetőségét és az igényét, viszont elvárja, hogy ehhez a vágyhoz tegyük hozzá az erőnket, illetve ezt az erőt tudjuk úgy megsokszorosítani, hogy mások is kedvet kapjanak a reformációban a megújult léleknek és a megújult életnek a felfedezésére. Én kívánom azt, hogy minden református – nemcsak a Királyhágómelléken –, és minden református mellett élő keresztény ember ebben a világban érezze és tudja meg azt, hogy jó az Úr. Ezt a jót akarja, és ezt a jót nekünk is akarni kell, mert akkor létre tudjuk hozni, meg tudjuk valósítani."
Forrás : erdon.ro

Alkotmánymódosításért tüntettek

Alkotmánymódosításért tüntettek 
"Szombaton délben a zuhogó esőben a szervező pünkösdista egyház szerint több mint tízezren tüntettek a Szent László téren azért: változzon meg az alkotmány 48. cikkelyének 1. bekezdése." - írja
Ciucur Losonczi Antonius a Bihari Naplóban.

Teljes cikk :

"A Szent László téren a Bodnariu-család aktív részvételével zajlott tömeggyűlést annak érdekében szervezték, hogy erőt és összefogást demonstrálva arra vonatkozó követelésüket demonstrálják: változzon meg Románia alkotmányának 48. cikkelyének 1. bekezdése úgy, hogy alaptörvényileg le legyen szögezve az, hogy a házasság kizárólag egy férfi és egy nő között lehetséges. A rendezvényen a római katolikus egyház, a református és a baptista is képviseltette magát.
Paul Negruţ prédikátor, az Emanuel Egyetem rektora hangsúlyozta: az ötletadó mozgalomnak civil gyökerei vannak, hiszen felekezetektől és nemzetiségektől függetlenül A családért-koalíció nevű csoport összegyűjtött több mint 3 millió érvényes aláírást, melyeket a Szenátusban iktatott, s várja ennek a ténynek a közlését a Hivatalos Közlönyben. Ha minden jól halad, a plénum tárgyalja majd az ügyet, úgymond normális ütemben vagy sürgősségi eljárással. A tüntetés szervezői ez utóbbiban bíznak, mivel okulva a Nagyvárad és Szentmárton fúziójáról szóló referendumnak az alacsony részvételi arány miatti érvénytelenségéből, azt szeretnék elérni, hogy ez esetben az ügydöntő népszavazás december 11-én legyen, vagyis a parlamenti választásokkal egyidőben.

A teremtés folytatása
Exc. Böcskei László római katolikus megyés püspök hangsúlyozta: a család ügyéért, és annak helyes értékeléséért jöttek tanúságot tenni. Úgy fogalmazott: gondolnunk kell arra, hogy az egészséges család az első templom, az első iskola, a helyes növekedésnek a megalapozója és a mozgatója. A férj és a feleség, az anya és az apa csak a reá eső részt teljesíti, mert nemcsak emberi mű az egész, hanem a teremtés folytatása. Ezért védelmezni akarják azt, hogy olyan családjaink legyenek, amelyekben a nő az anyuka, a férfi az apuka, a gyermekek pedig szeretetüknek a gyümölcse. „Isten áldja meg a családokat!” – nyomatékosította.

Egy értéknek a védelmére
A családja nevében felszólaló Micaci Cristian, a római katolikus püspökség pasztorális referense azt mondta: azért mentek el a felvonulásra, mert az elmúlt napokban a közösségi médiában olvasott egy kommentet, melyet a rendezvény meghirdetéséhez fűztek, és ami arról szólt: természetes, hogy egy család egy férfi és egy nő kapcsolatára legyen alapozva, miért kell ezért hallatni a hangot, vagy kimenni a térre? Megjegyezte: azért, mert sajnos olyan időket élünk, hogy ha néhány éve a mi vidékünkön ez még természetesnek tűnt, manapság olyan törekvések vannak, melyek keményen támadják a házasság intézményét. Hozzátette: a kánonjogban, illetve az egyház tanításában benne van, hogy a házasság két félnek, vagyis egy nőnek és egy férfinak a kapcsolata azzal a céllal egyfelől, hogy a házastársak egymást támogassák, másrészt pedig, hogy nyitott legyen a gyermekek nemzésére. Egyértelmű tehát, hogy ha jogilag érvényes házasságnak lenne nyilvánítva két azonos nemű személynek a kapcsolata, az sohasem tenne eleget egyidőben az említett mindkét feltételnek. Fontosnak tartotta még azt is kiemelni, hogy nem valakik ellen, vagy mások jogainak a csorbítására irányul a tiltakozás, hanem egy értéknek, a keresztény család intézményének a védelmére."
Forrás : erdon.ro

Szilágyi Zsolt: „Az 56-os román retorzió eredménye mindmáig tapasztalható”

Szilágyi Zsolt: „Az 56-os román retorzió eredménye mindmáig tapasztalható” 
"A Partiumi Keresztény Egyetem belső udvarán található 56-os emléktáblánál mondott beszédet és helyezte el az emlékezés koszorúját Szilágyi Zsolt, az Erdélyi Magyar Néppárt elnöke a 60 évvel ezelőtt kirobbant forradalom emléknapján." - írja a neppert.eu.

Teljes cikk : 
„A magyar nemzet nagy ünnepei mind a szabadságvágyhoz köthetőek: 1848-ra, 1956-ra vagy épp 1989-re emlékezve mindig a szabadságot ünnepeljük, akkor is, ha tudjuk, hogy a magyar történelem ezen dátumaihoz áldozatok, tragédiák és megtorlások is kötődnek” – kezdte beszédét Szilágyi Zsolt. A Néppárt elnöke hozzátette: az 56-os forradalom emléknapján nem csak a pesti srácokra és a magyarországi forradalmárokra emlékezünk, hanem azokra a határon túli magyarokra is, akik szintén elszenvedői voltak a megtorlásoknak. „Nem szabad elfelednünk: csak Erdélyben közel 2000 embert vont felelősségre a román államhatalom azért, mert valamilyen módon szimpátiájukat fejezték ki az 56-os eseményekkel kapcsolatban. Jól látható, hogy nem csak politikai, hanem etnikai retorzióról is beszélhetünk, melynek – egyebek mellett – a Bolyai Tudományegyetem és a csángóföldi magyar oktatás is áldozatául esett. A román állam mindmáig nem tette jóvá az akkori megtorlásokat, így kimondhatjuk: az 56-os román retorziók mind a mai napig érvényben vannak” – mondta Szilágyi. A pártelnök hozzátette: örvendetes, hogy a magyar kormány megpróbálja kárpótolni a magyarországi áldozatokat, s Tőkés László kitüntetésével – melyet az 56-os események 60. évfordulóján vehetett át Budapesten – az erdélyi magyarságot is elismerésben részesítik. „1956-ban – ahogy 1989-ben is – együtt dobbant a nemzet szíve, s ez az összefogás erőt adhat a további harchoz is” – hangsúlyozta Szilágyi. Beszéde végén a Néppárt elnöke elmondta: 60 évvel a budapesti események után erőt kell merítenünk az erdélyi szabadságharc folytatásához, hogy közösségünk visszakapja a Bolyai Tudományegyetemet, a Csángóföldön visszaálljon a magyar oktatás és a székelyek is szabadon rendelkezhessenek sorsuk felett. „Nekünk, kárpát-medencei magyaroknak, elképzelhetetlen Európa szabadsága a magyar szabadság nélkül. Ezért kell emlékeznünk és emlékeztessük ’56 hőseire” – zárta beszédét Szilágyi Zsolt. "
Forrás : neppart.eu

Megemlékezés az 1848-49-es forradalom és szabadságharc mártír jegyzőjéről, Szacsvay Imréről

 
"Az RMDSZ Bihar megyei szervezete, a történelmi magyar egyházakkal, Szacsvay Imre általános iskolával közösen az idén is megemlékezik az 1848-49-es forradalom és szabadságharc mártír jegyzőjéről, Szacsvay Imréről, halálának 167. évfordulóján, 2016 október 24-én, hétfőn. " - Olvasható a Nagyváradi Rmdsz Facebook oldalán.

A következő program szerint:

16,00 órakor megemlékezés és koszorúzás Szacsvay Imre nagyváradi szobránál.
A megemlékezés során fellépnek:
• a Szacsvay Imre általános iskola diákjai
• a Misztrál együttes alapító tagja, Heinczinger Miklós verses-zenés összeállítása

18,00 órakor a Nagyvárad Táncegyüttes előadásában Kata történet című táncjáték a Partiumi Keresztény Egyetem dísztermében, melyre a belépés ingyenes.

Várunk szeretettel és tisztelettel mindenkit, hogy főhajtással és koszorúval emlékezzünk a nagyváradi mártírra.
Forrás :Nagyváradi Rmdsz Facebook
 

4002 aláírás a Kert /Avram Iancu utca megmentéséért

 
Fotó : Nagyváradi Rmdsz Facebook

"Péntek délben újabb aláírásokkal teli mappát iktatott a polgármesteri hivatalban Huszár István, az RMDSZ nagyváradi szervezetének elnöke és Pető Dalma a városi szervezet ügyvezető alelnöke. A harmadik leadott mappa 1302 aláírást tartalmazott. A másfél hónapja kezdődött akció során eddig összesen 4002 aláírást gyűjtött és iktatott a városi szervezet."
Forrás :  Nagyváradi Rmdsz Facebook

  
 
 Fotó : Nagyváradi Rmdsz Facebook

1956 hőseire emlékeztek Várad-Réten

1956 hőseire emlékeztek Várad-Réten 
"Az 1956-os magyarországi és kárpát-medencei szabadságharc és forradalom 60. évfordulója alkalmából a Várad-Réti Református Egyházközségben idén is szerveztek megemlékezést október 23-án. A gyülekezet fiataljai 1956 A Névtelen című előadást mutatták be." - írja
P. Nagy Noémi a Bihari Naplóban.
Teljes cikk :erdon.ro

2016. október 22., szombat

1956 – Erdélyi forradalmárokat tüntet ki az RMDSZ

1956 – Erdélyi forradalmárokat tüntet ki az RMDSZ 
 "A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) nyolcvan 1956-os erdélyi forradalmárt tüntet ki az elkövetkező napokban – közölte pénteki hírlevelében az RMDSZ." - írja a Bihari Napló.
Teljes cikk : erdon.ro

Ételt osztott a görög-katolikus püspök

Fotó: Eugen Ivuţ 
"A szegénység elleni küzdelem világnapja alkalmából október 17-én, hétfőn román egyházi elöljárók osztották ki az ételt a görög katolikus segélyszervezet által működtetett Maria Rosa szegénykonyha ellátottjainak. Az akció keretében Virgil Bercea görög katolikus püspök, Olimpiu Todorean általános helynök, valamint Gavril Buboi esperes 50 rászorulónak adott meleg ételt." - írja Sz. G. T. a Reggeli Újságban.
Teljes cikk : reggeliujsag.ro

Nagyváradi főhajtás 1956 hőseinek emléke előtt

nagyvaradi fohajtas 
"A Magyar Polgári Egyesület, az Erdélyi Magyar Néppárt és a Szent László Egyesület több rendezvénnyel, eseménnyel is tiszteleg a hősök előtt az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából Nagyváradon." - írja a Reggeli Újság.
Teljes cikk : reggeliujsag.ro

Jóváhagyták a váradi távhőárat

Jóváhagyták a váradi távhőárat 
"Csütörtökön a városházán havi ülését tartotta a váradi önkormányzat képviselő-testülete. Közel ötven napirendi pont szerepelt az előterjesztések közt, köztük több kisajátításokra vonatkozott." - írja  Ciucur Losonczi Antonius a Bihari Naplóban.
Teljes cikk : erdon.ro 

Újraválasztották tisztségébe Csűry István királyhágómelléki református püspököt

Újraválasztották tisztségébe Csűry István királyhágómelléki református püspököt 
"Újraválasztották pénteken tisztségébe Csűry Istvánt, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület (KREK) püspökét." - írja a Bihari Napló az MTI értesülése nyomán.
Teljes cikk : erdon.ro 

Amerikában élő váradi bánata : nem szép a site-ja

Img151.jpg 
Andrew Rózsa kb. húsz évvel ezelőtt.Forrás:rozsa.org  

Kaptam egy értesítést,hogy az egyik cikkből hiányzanak fotók.Ki írta? Amerikában élő váradi,aki szereti nézni a blogomat.Nagy megtiszteltetés a számomra,de András írt valamit a Facebook oldalon ,mely elgondolkoztatott : " Imádom blog-odat... minden héten megnézem legalább egyszer hogy lássam mi csodás új képek vagy újságok vannak. NAGYON szépen köszönöm. 25 évvel ezelőtt mikor én feltettem az családi site-ot...nem volt semmi az Interneten Váradról. Át is kell csináljam... most már olyan primitívnek néz ki" 

A családi site-ot megnézheti a rozsa.org-n.Azt írja,hogy primitív a site. Ezt nem fogadom el,mert sok hasznos információ van a site-on.Az írásából azt lehet olvasni,hogy 25 éve tette fel a site-t az internetre.Ha jól emlékszem, Nagyváradon néhány számítógép volt.Az internet összeköttetés telefonon történt.Sok bosszúságot okozott a felhasználóknak,ezért alig lehetett feltenni valamit.Nem tudom mióta él távol Váradtól,de van néhány évtizede. Szinte hibátlanul ír magyar nyelven,és amely számomra legelgondolkoztatóbb : "minden héten megnézem legalább egyszer hogy lássam mi csodás új képek vagy újságok vannak.".Rózsa J. Andrew nem szakadt el véglegesen Váradtól,a szülőföldjétől.Ő egy igazi magyar,aki váradi is.Ha megfigyeli a Facebookon, Rózsa úr tanult ember.Nem akárki,de van benne annyi alázat,nem felejtette el Váradot.

Nem tudok angolul,de sokat elidőztem Rózsa úr családi site-ján.Nem szégyenli a magyaros nevét,büszke a származására.Rózsa úrhoz hasonló sok váradi él messze szeretett városától.A kapocs az internet lett.A Facebookon több váradi csoport működik,melyek sok információkkal szolgálhatnak nemcsak az itthon élő,hanem a messze távolban lakó váradiaknak.25 év alatt milyen sebességgel fejlődött a technika' 

Rózsa J. Andrew rávezetett engem egy jövőbeni célra : még több fotót és videót kell feltegyek az Egy Váradi Facebook oldalra,mert sokan várják. Nem könnyű munka,de ha van célja,akkor nagyobb lendülettel csinálom. Több mint tíz éve ismertem meg a számítógép és az internet rejtelmeit. Voltak mentoraim,akik türelmesek voltak,és segítettek abban,hogy legalább az alapvető ismereteket sajátítsam el.

A sok visszajelzésekből azt tudtam meg,hogy sok váradi szereti olvasni, nézni a blogomat ,és főleg a Facebook oldalamat látogatják sokan.Sok dicséretet kapok,pedig nem vagyok profi,csak egy Váradot szerető vagyok.Jó volt olvasni Rózsa úr sorait,de továbbra is kell tegyem a kötelességemet : tudósítsak Nagyváradról.

Andrew magyar megfelelője az András.Több mint egy hónap múlva sok András egészségére fognak koccintani,köztük Rózsa úréra is,akit a barátai,ismerősei Bandinak hívnak.Mit kívánhatok? " Hosszú életet jó egészségben '

 
Rózsa J. Andrew mostanában.Forrás : Rózsa J. Andrew Facebook

2016. október 19., szerda

Isten miatt fáznak a váradiak a hideg lakásokban?

 
ÎNTÂRZIAŢII. Vinerea trecută, la o săptămână după deschiderea sezonului de încălzire, Termoficare era încă incapabilă să încălzească Oradea. La fel ca anul trecut, societatea a intrat în anotimpul rece cu lucrări de reabilitare a magistralelor nefinalizate, lăsând orădenii pradă frigului

  Miért fáznak a váradiak a hideg lakásokban?Az ebihoreanul helyi lap megkérdezte az illetékeseket. Mircea Mălan alpolgármester ezt nyilatkozta.Idézem szó szerint,remélem értik : "Am programat finalizarea lucrărilor pe 15 octombrie pentru că de ani de zile sezonul de termoficare începe după această dată. Din păcate, Bunul Dumnezeu n-a făcut parte din echipa de proiect, ca să ştim că anul acesta vine frigul mai repede"

Miért nem haladtak gyorsan a főcsövek kicserelésével? Az alpolgármester ezt nyilatkozta : "Constructorul lucrează pe banii lui, iar capacitatea sa de a asigura materiale şi oameni este limitată" Hozzátette : "Sigur, puteam sta liniştiţi, «n-avem bani, nu lucrăm», dar între timp prin spărturile din magistrale se scurgeau banii orădenilor!" Caragiale pamflet írásain is túl tesz a nagyváradi alpolgármester.

Nem az illetékesek a hibásak.Ki a felelős?Isten és azok akik cserélik a főcsöveket 'Az alpolgármester el van foglalva,mert újranősült.Sokba került nekünk,de nem baj.A polgármester az élettársával és a parlamenti választásokkal bajlódik.Hallgat,mint a sir : Miért nem tudja fizetni a város a legalább a főcsövek cseréjét?Igaz a CEC-nek kifizette az adósságot.

Ne legyünk szőrszálhasogatók.Az egészen az Electrica nyert,mert sokan sok áramot használtak.Egyes hírek szerint a túlterhelt elektromos vonalak nem bírták .Miért?Mert Isten cserben hagyta őket.Más kérdés,hogy Necula a CET vezérigazgatója is másra terelte a felelősséget és optimista .Ezt nyilatkozta : "La iarnă va fi, cu siguranţă, mai bine ca anul trecut. Reabilitarea magistralelor în cele mai critice puncte a redus riscul apariţiei avariilor, iar noua centrală permite modularea producţiei până la 400 megawaţi de energie termică, în vreme ce necesarul oraşului pe timp de iarnă este undeva între 250 şi 320 megawaţi". 

Olvassa el a teljes cikket az ebihoreanul.ro-n. Írja meg a véleményét,ha nem fázik '

2016. október 17., hétfő

Új repülőjáratok indulnak

A tegnapi sajtótájékoztatón: Ioan Mang, a Bihar Megyei Tanács alelnöke, Traian Constantinescu, Pásztor Sándor, Gheorghe Pasc, a nagyváradi reptér igazgatója, Marius Bodea, a jászvásári repülőtér igazgatója és Traian Bodea, a Bihar megyei önkormányzat másik alelnöke 
A tegnapi sajtótájékoztatón: Ioan Mang, a Bihar Megyei Tanács alelnöke, Traian Constantinescu, Pásztor Sándor, Gheorghe Pasc, a nagyváradi reptér igazgatója, Marius Bodea, a jászvásári repülőtér igazgatója és Traian Bodea, a Bihar megyei önkormányzat másik alelnöke.Forrás : reggeliujsag.ro 

"Torinóba, illetve átszállás nélkül Bukaresten keresztül Jászvárosba (Iaşi-ba) is repülhetünk hamarosan Nagyváradról, jelentette be tagnap Pásztor Sándor, a Bihar Megyei Tanács elnöke és Tudor Constantin, a járatokat üzemeltető Blue Air légitársaság kereskedelmi igazgatója." - írja B. B. a Reggeli Újságban.

"Amint Pásztor Sándor és Tudor Constantin elmondták, december 15-étől hetente négy napon (hétfőn, szerdán, pénteken és vasárnap) a BlueAir beindítja a Nagyvárad–Bukarest–Jászváros járatot, amelyre mától már lehet jegyet foglalni, akár 90 lejért. Fontos tudni, hogy a jegyár tartalmazza a kézipoggyász és egy maximum 32 kilogrammos csomag szállítási díját is.
Ugyancsak tegnapi jelentették be egy új nemzetközi járat indítását is. Március 26-ától kezdődően szintén a Blue Air-rel Nagyváradról az olaszországi Torinóba is repülhetünk, onnan pedig közvetlenül Rómába, Nápolyba és Szicíliába. A jegyek ugyancsak 20 euró körüli ártól indulnak, ám ezekben csak a kézipoggyász szállítása foglaltatik benne. Erre szintén mától lehet jegyet vásárolni. Fontos azonban, hogy Nagyváradon akár Rómába, Nápolyba vagy Szicíliába is meg lehet venni a repülőjegyet, torinói átszállással." 
Teljes cikk : reggeliujsag.ro

ICOMOS-díjat kapott Dukrét Géza

ICOMOS-díjat kapott Dukrét Géza 
Fotó : erdon.ro 

"Nemrég a Műemlékek és Műemlékhelyszínek Nemzetközi Tanácsának Magyar Nemzeti Bizottsága ICOMOS-díjjal ismerte el Dukrét Géza műemlékvédőnek, a PBMET elnökének példamutató tevékenységét." - írja a Bihari Naplóban Ciucur Losonczi Antonius.
Teljes cikk : erdon.ro.

Nagyváradi panoráma a Városháza tornyából

 
Városháza tornya 

"Október 12-én ingyen lehetett megnézni Nagyváradot a Városháza tornyából. Csodálatos a panoráma !Az albumot délután 6 óra körül készítettem a nagyváradiaknak (ebből az okból nem mindegyik fotó jó minőségű). Lehet örömet szerzek azoknak is, akik nem tudnak felmenni a toronyba!Ajánlom az albumot Váradtól messze élő váradiaknak '"- írtam a Facebook oldalon.

Nem előre eltervezett volt a látogatásom a Városháza tornyában.Volt egy kevés szabadidőm.A központ környékén jártam,tudva a belépés ingyenes, gondoltam megnézem Váradot a toronyból.Hat óra előtt érkeztem a toronyba.Nem sokan voltak.Ezt kihasználva sok fotót és videót készítettem fokozatosan felfelé haladva.Kinek?Magamnak és azok számára akik nem tudnak felmenni a Városháza tornyába.Sok váradi,kik messze élnek szeretett városuktól , örömmel fogadják ezeket a fotókat és videókat.

Nagy élményben volt részem,csak az idő nem volt kegyes hozzám. Köztünk szólva nem gondoltam volna,hogy a torony legmagasabb pontjáig jutok,mert tériszonyom van.A csodálatos panoráma megérte az erőfeszítést,mert még jobban megszerettem Nagyváradot.Elhatároztam, többször jövök fel a toronyba amikor jó idő lesz.Remélem sok váradinak szerzek szép élményt és arra ösztönzöm a váradiakat,hogy gyönyörködjenek Nagyvárad panorámájában '


 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
Teljes album : Egy Váradi Facebook